​Med et Amager Kort får du mulighed for at handle i masser af spændende butikker på hele øen

​Persondatapolitik

INFORMATION OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Personoplysninger behandles i henhold til databeskyttelsesforordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) samt den til enhver tid gældende databeskyttelseslov.

Ansvarlig for personoplysninger

Amager Kort A.m.b.A., Reberbanegade 3, 2., 2300 København S, i det følgende benævnt kontoselskabet, er ansvarlig for behandling af personoplysninger.

Indsamling af personoplysninger

Kontoselskabet behandler de personoplysninger, der afgives i forbindelse med din ansøgning om et af de af Kontoselskabet tilbudte produkter. De oplysninger, der afgives i forbindelse med en ansøgning er nødvendige for, at Kontoselskabet kan overholde lovkrav, administrere aftalen eller på anden måde håndtere kundeforholdet. Hvis du ikke afgiver oplysningerne, kan Kontoselskabet ikke behandle din ansøgning. De kategorier af personoplysninger, der behandles af Kontoselskabet er eksempelvis navn og CPR-nummer, kontaktoplysninger såsom adresse, e-mail og telefonnummer samt oplysninger om din indkomst, etc. Kontoselskabet kan også gemme e-mail-kommunikation eller på anden måde dokumentere kommunikationen mellem dig og Kontoselskabet. Personlige data hentes også fra offentlige registre og fra virksomheder, som Kontoselskabet samarbejder med. Så længe kundeforholdet består opdateres navn og adresseoplysninger løbende via CPR-registeret.

FORMÅLET MED BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Kontoselskabet behandler personlige oplysninger med henblik på nedenstående formål.

Forberedelse og administration af aftaler

Det primære formål med Kontoselskabets behandling af personoplysninger er at indsamle, kontrollere og registrere de personoplysninger, der er nødvendige for at indgå en aftale med dig samt at dokumentere, administrere og afslutte indgåede aftaler. Personoplysninger håndteres også for at Kontoselskabet kan inddrive sine krav og håndtere retlige processer. Retsgrundlaget for en sådan behandling er, at det er nødvendigt for at indgå eller opfylde en aftale eller, at Kontoselskabet har en legitim interesse til behandlingen.

Overholdelse af forpligtelser i henhold til lov eller myndighedsbeslutning (retlig forpligtelse)

I forbindelse med forberedelse og administration af en aftale kræves det også, at Kontoselskabet opfylder sine forpligtelser i henhold til lov, andre regler eller myndighedsbeslutninger. Eksempler på sådan behandling er følgende:

  • Kontoselskabets behandling af personoplysninger for at opfylde kravene i regnskabslovgivningen
  • Kontoselskabets behandling af personoplysninger for at kunne opfylde kravene i hvidvaskloven
  • Kontoselskabets behandling af personoplysninger i forbindelse med rapportering til SKAT.
  • Kontoselskabets behandling af personoplysninger for at kunne overholde lov om betalingstjenester. Dette omfatter at give adgang til personlige data til såkaldte tredjeparts betalingstjenesteudbydere, der har tilladelse til at behandle tjenester om kontooplysninger og /eller betalings-initiering. Endvidere omfattes også Kontoselskabets handlinger vedrørende transaktionsovervågning og bedrageribekæmpelse.

Retsgrundlaget for behandlingen er, at det er nødvendigt for at opfylde en retlig forpligtelse.

Hvor lang tid opbevares personoplysninger

Personoplysninger opbevares kun så længe det er nødvendigt. Personoplysninger, der er relevante for det kontraktlige forhold mellem dig og Kontoselskabet opbevares normalt så længe kontraktforholdet består. Oplysningerne opbevares i overensstemmelse med gældende lovgivning, bl.a. i henhold til hvidvaskloven (5 år) og bogføringsføringsloven (5 år) efter, at kundeforholdet er ophørt. Oplysninger vedrørende ansøgere, der har fået afslag på en ansøgning, opbevares i 6 måneder.

Kundens rettigheder

Som kunde har du ret til at få information om hvilke personoplysninger om dig, som behandles af Kontoselskabet, og du har således ret til at modtage et udskrift af dine oplysninger. Du har også ret til, at:

  • Anmode om korrektion af fejlagtige eller ufuldstændige oplysninger
  • Anmode om sletning eller begrænsning af Kontoselskabets behandling af dine personoplysninger

For at gøre brug af dine rettigheder kan du altid kontakte Kontoselskabet, se kontaktoplysninger nedenfor. Anmodninger gennemgås af Kontoselskabet i hvert enkelt tilfælde. I nogle tilfælde må Kontoselskabet ikke udlevere eller slette oplysninger eller begrænse eller afbryde behandlingen eksempelvis, hvis oplysningerne stadig skal behandles for at kunne håndtere kontraktforholdet eller i øvrigt overholde lovgivningen.

Kontakt

Har du spørgsmål til Kontoselskabets behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Kontoselskabet på amko@amagerkort.dk

Amager Centret 2. sal , 2300 København S    Tlf.: 32 57 05 11,     Nykredit, Reg.nr. 5471 kontonummer 1811101     E-mail: amko@amagerkort.dk - CVR. 54209819