​Med et Amager Kort får du mulighed for at handle i masser af spændende butikker på hele øen

Hæv kontant​

Hæv kontanter på dit Amager Kort. Du kan hæve fra 200 kr. op til 2.000 kr. pr. måned, dog højest 1/5 af kontoens kreditmaksimum. Månedscyklus følger kontoudtogs-perioden fra d. 17. i måneden til d. 16 i efterfølgende måned.

Kontanthævning på kortet er forudsat, at det beløb som du vil hæve er disponibelt, og at betalingsbetingelserne på kontoen er overholdt.

Din konto bliver debiteret et kontanthævegebyr på 4% af det udbetalte beløb.​

Ønsker du at hæve kontanter på din konto, skal du henvende dig på kontokontoret i Amager Centret.

Der kan ikke hæves kontanter på kortet i forretningerne.

Kontanthævning kan kun ske på kontotyper med løbende kredit. ​

Amager Centret 2. sal , 2300 København S    Tlf.: 32 57 05 11,     Nykredit, Reg.nr. 5471 kontonummer 1811101     E-mail: amko@amagerkort.dk - CVR. 54209819